محاسبه مساحت چهارضلعی غیرمنتظم
A quadrilateral
سانتی متر
سانتی متر
درجه
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
مساحت چهارضلعی غیرمنتظم
سانتی‌متر مربع

محاسبه مساحت چهارضلعی غیرمنتظم

با ابزار محاسبه مساحت چهارضلعی غیرمنتظم می‌توانید به راحتی با وارد کردن مشخصات خواسته شده مطابق با تصویر، مساحت چهارضلعی غیرمنتظم مورد نظر خود را به دست آورید.

چهارضلعی یا چهارگوش (Quadrilateral) به شکل مسطحی گفته می‌شود که از اتصال چهار نقطهٔ غیر هم‌خط در صفحه به وجود می‌آید. چهارضلعی، دارای چهار ضلع و چهار زاویه است و مجموع زوایای داخلی آن، ۳۶۰ درجه‌ است.

چهارضلعی‌ها برحسب زوایای داخلی، سادگی و پیچیدگی، توازی اضلاع و مواردی دیگر به گروه‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. مربع، مستطیل، لوزی، ذوزنقه و متوازی‌الأضلاع همگی انواعی از چهارضلعی‌های ساده و محدب(کوژ) هستند.

فرمول مساحت چهارضلعی غیرمنتظم

مساحت چهارضلعی غیرمنتظم را می توان از فرمول محاسبه کرد:

e * f * sin(α)

فهرست