محاسبه درصد تغییر
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
درصد تغییر
%
تفاوت

محاسبه درصد تغییر

به کمک ابزار محاسبه درصد تغییر، می‌توانید درصد تغییر بین دو مقدار را پیدا کنید. این محاسبه‌گر در بسیاری از رشته‌ها مانند مالی، شیمی، ورزشی و … کاربرد دارد. در ادامه بیشتر درباره درصد تغییر صحبت کرده و نحوه محاسبه آن را به شما آموزش می ‎دهیم. برای محاسبه درصد تغییر باید دو مقدار اولیه و ثانویه را داشته باشیم.

نحوه محاسبه درصد تغییر

درصد تغییر نسبت به افزایش و کاهش درصد متفاوت است، چرا که در این حالت هم مقدار کاهش و هم مقدار افزایش اندازه‌گیری می‌شود و فرقی ندارد که مقدار بیشتر و یا کمتر شده باشد. به عبارت دیگر محاسبه‌گر افزایش درصد فقط مقدار بیشتر شدن عدد را محاسبه کرده و ابزار کاهش درصد تنها مقدار کمتر شدن عدد را مشخص می‌کند. ابزار محاسبه درصد تغییر در واقع به این پرسش پاسخ می‌دهد: «مقدار X چند درصد افزایش یا کاهش داشته است؟».

برای محاسبه درصد تغییر باید تفاوت مقدار اولیه و مقدار ثانویه را محاسبه کرده و نتیجه را بر مقدار اولیه تقسیم کنیم. در آخر هم برای به دست آمدن درصد تغییر باید نتیجه را در 100 ضرب نماییم.

فرمول محاسبه درصد تغییر

فرمول محاسبه افزایش درصد به شرح زیر است:

(new_value - original_value) / |original_value| * 100

که در آن:

  • original_value مقدار اول
  • new_value مقدار دوم

می‌باشد.

دو خط موازی که مقدار original value را احاطه کرده است، به معنای قدر مطلق است. معنای آن هم این است که عدد بدون در نظر گرفتن مثبت و منفی بودن آن در فرمول همیشه باید مثبت باشد. به عبارت دیگر، اگر عددی که در فرمول قرار می‌دهیم مثبت است، لازم نیست کار خاصی انجام دهید اما اگر عدد منفی باشد، باید آن را به صورت مثبت در فرمول استفاده کنیم.

برخی از کاربردهای درصد تغییر

به کمک ابزار محاسبه درصد تغییر سایت آریاکیت، می‌توان در موارد زیر محاسبات را به راحتی انجام داد:

  • محاسبه درصد افزایش یا کاهش حقوق
  • محاسبه درصد افزایش یا کاهش وزن
  • محاسبه تغییر قد کودک
  • محاسبه مالیات کسر شده
  • محاسبه درصد سود حاصل از یک معامله
  • محاسبه درصد تغییر جمعیت
  • و…
فهرست