محاسبه ریست

ابزار محاسبه افزایش درصد یک ابزار کاربردی است که به کمک آن می‌توانید مقدار افزایش یک عدد بر حسب درصد آن عدد را محاسبه کنید. به عنوان مثال اگر بخواهید بفهمید که 25 درصد افزایش 1.800.000 تومان چقدر است، این ابزار برای شما مفید است. برای این کار لازم است که مقدار افزایش درصد و عدد مورد نظر را در فیلدهای محاسبه‌گر وارد نموده و روی دکمه محاسبه کلیک نمایید. در ادامه می‌توانید با فرمول محاسبه افزایش درصد آشنا شوید.

نحوه محاسبه افزایش درصد

ایده پشت این محاسبه‌گر، اندازه‌گیری مقدار افزایش درصدی یک عدد است، که نتیجه نهایی آن مقدار افزایش درصد به علاوه مقدار اولیه است. افزایش 5 درصدی به این معناست که اگر مقدار اولیه به 100 قسمت تقسیم شود، بعد از افزایش 5 درصدی، 5 واحد به مقدار اولیه اضافه می‌شود. افزایش 14 درصدی به معنای افزایش 14 واحدی به ازای هر 100 واحد است، در نتیجه 28 واحد به ازای 200 و …

فرمول محاسبه افزایش درصد

فرمول محاسبه افزایش درصد به شرح زیر است:

New Value = number + (1/100) * percent * number

که در آن:

  • number مقدار اولیه
  • percent درصد افزایش

می‌باشد.

به عنوان مثال، فرض کنید که حقوق پارسال یک فرد 1.300.000 تومان بوده است و در سال جدید قرار است که 30 درصد به حقوق وی اضافه شود. برای محاسبه حقوق در سال جدید بعد از افزایش 30 درصدی، کافی است مقادیر را در فرمول یا محاسبه‌گر قرار دهیم. پاسخ این سوال برابر است با 1.690.000 تومان و افزایش 390.000 تومانی حقوق.

محاسبه‌گرهای مرتبط

محاسبه درصد خطا

ابزار آنلاین محاسبه درصد خطا به شما این امکان را می‌دهد تا درصد خطا بین مقدار واقعی و مقدار مشاهده شده (تجربی) را محاسبه کنید.
بیشتر بخوانید
فهرست