محاسبه مقدار کاهش درصد
%
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
مقدار نهایی
مقدار کاهش

محاسبه کاهش درصد

ابزار محاسبه کاهش درصد یک ابزار کاربردی است که به کمک آن می‌توانید مقدار کاهش یک عدد بر حسب درصد آن عدد را محاسبه کنید. به عنوان مثال اگر بخواهید بفهمید که 25 درصد کاهش 1.800.000 تومان چقدر است، این ابزار برای شما مفید است. برای این کار لازم است که مقدار کاهش درصد و عدد مورد نظر را در فیلدهای محاسبه‌گر وارد نموده و روی دکمه محاسبه کلیک نمایید. در ادامه می‌توانید با فرمول محاسبه کاهش درصد آشنا شوید.

نحوه محاسبه کاهش درصد

ایده پشت این محاسبه‌گر، اندازه‌گیری مقدار کاهش درصدی یک عدد است، که نتیجه نهایی آن مقدار کاهش درصد منهای مقدار اولیه است. کاهش 5 درصدی به این معناست که اگر مقدار اولیه به 100 قسمت تقسیم شود، بعد از کاهش 5 درصدی، 5 واحد از مقدار اولیه کم می‌شود. کاهش 14 درصدی به معنای کاهش 14 واحدی به ازای هر 100 واحد است، در نتیجه 28 واحد به ازای 200 و …

فرمول محاسبه کاهش درصد

فرمول محاسبه کاهش درصد به شرح زیر است:

New Value = number - (1/100) * percent * number

که در آن:

  • number مقدار اولیه
  • percent درصد کاهش

می‌باشد.

به عنوان مثال، فرض کنید که حقوق پارسال یک فرد 1.300.000 تومان بوده است و در سال جدید قرار است که 25 درصد از حقوق وی کم شود. برای محاسبه حقوق در سال جدید بعد از کاهش 25 درصدی، کافی است مقادیر را در فرمول یا محاسبه‌گر قرار دهیم. پاسخ این سوال برابر است با 975.000 تومان و کاهش 325.000 تومانی حقوق.

فهرست