محاسبه شانس برد یک تیم
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
تعداد کل بازی‌ها
شانس برد
%

محاسبه شانس برد یک تیم

اگر می‌خواهید عملکرد تیم دلخواه خود در فصل گذشته را محاسبه کنید، پیشنهاد می‌کنیم حتما از این ابزار استفاده نمایید. برای محاسبه عملکرد و به دست آوردن شانس برد در بازی بعد، کافی است تعداد برد، مساوی و باخت  تیم در بازی‌های گذشته را وارد کنید. در سریع‌ترین زمان ممکن محاسبه‌گر، عملکرد تیم و شانس برد در بازی بعد را برای شما محاسبه می کند.

فرمول محاسبه شانس برد

شانس پیروزی یک تیم در بازی بعدی با دانستن تعداد کل بازی‌ها و تعداد بردهای تیم قابل محاسبه است. اگر تعداد مساوی در دسترس نباشد می‌توان با تقسیم تعداد بردها به تعداد کل بازی‌ها (برد و باخت) شانس پیروزی را محاسبه نمود:

winning percentage = wins / games

در این فرمول winning percentage برابر است با درصد برد، wins برابر است با تعداد بردها و games برابر است با تعداد کل بازی‌ها.

به عنوان مثال تیم مورد علاقه شما از 30 بازی گذشته خود 23 بازی را با پیروزی پشت سر گذاشته است. شانس پیروزی این تیم در بازی بعد برابر است با:

23 / 30 = 76.67%

محاسبه شانس برد با تعداد مساوی‌ها

در برخی از رشته‌های ورزشی امتیاز هر مساوی برابر است با 1/2 برد. در این گونه موارد برای محاسبه درصد برد تیم، باید تعداد مساوی را هم در فرمول لحاظ کرد. برای محاسبه درصد برد از فرمول زیر استفاده کنید:

winning percentage = (wins + 0.5 * ties) / games

در این فرمول ties برابر است با تعداد مساوی‌ها.

رشته هایی مثل فوتبال آمریکایی، والیبال و … به هر مساوی هم امتیاز می دهند. در رشته‌هایی مثل فوتبال مساوی امتیازی ندارد.

به عنوان مثال تیم مورد علاقه شما در رشته فوتبال آمریکایی از 16 بازی گذشته خود 7 بازی را برده و 4 بازی را باخته است. با لحاظ کردن تعداد مساوی در فرمول داریم:

wins + 0.5 * ties = 7 + 0.5 * 5 = 9.5

حال عدد 9.5 را بر تعداد کل بازی ها تقسیم نموده تا درصد برد تیم مشخص شود:

9.5 / 16 = 59.38%

درصد برد تیم شما در فصل گذشته تقریبا برابر است با 60 درصد.

تا چه حد روی این نتایج حساب باز کنم؟

حتی اگر تیم شما در 20 بازی گذشته خود عملکرد 80 درصد برد را به نمایش گذاشته باشد، باز هم تضمینی وجود ندارد که بازی بعد را حتما ببرد! پس از این نتایج برای تصمیم‌های مهم استفاده نکنید و سایر عوامل را تحت نظر قرار دهید. سایر ابزارهای ورزشی ما ممکن است برای شما مفید باشند.

فهرست