محاسبه طول هر گام
کیلومتر
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
طول هر قدم شما
سانتی متر

محاسبه طول هر قدم

ابزار محاسبه طول هر قدم، ابزاری ساده است که به شما کمک می‌کند تا میزان مسافتی را که در یک قدم طی می‌کنید، بیابید.

محاسبه اندازه هر قدم شما هیچ‌وقت به این آسانی نبوده است!🤩

چگونه از ابزار محاسبه طول گام استفاده کنیم؟

  • مسیری را پیدا کنید که بتوانید بدون مانع در آن قدم بزنید و آن را اندازه بگیرید. A نقطه شروع شما است و B نقطه پایان شما (همچنین می توانید از یکی از نقشه‌های آنلاین برای اندازه گیری دقیق طول مسیر خود استفاده کنید).
  • مسیر مشخص شده را پیاده بروید! 🚶
  • گام‌هایی را که برای رسیدن از نقطه A به نقطه B طی می‌کنید را بشمارید.
  • مقادیر به دست آمده را در ابزار محاسبه طول هر قدم وارد کنید.
  • طول گام محاسبه شده شما آماده است.
  • از نتایج خود لذت ببرید. می توانید به ابزار محاسبه کالری راه رفتن یا ابزار کالری مصرف شده هم سر بزنید. 🔥

چگونه طول گام خود را محاسبه کنم؟

محاسبه طول گام شما بسیار آسان است! فقط باید مسافت طی شده را بر تعداد قدم های برداشته شده تقسیم کنید:

طول گام = فاصله طی شده / تعداد قدم ها

با افزایش سرعت، طول گام شما نیز افزایش می یابد.

فهرست