تبدیل تعداد قدم به کیلومتر
سانتی متر
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
مسافت طی شده
کیلومتر

تبدیل قدم به کیلومتر

یک سفر هزار کیلومتری با یک قدم شروع می‌شود. به کمک ابزار تبدیل قدم به کیلومتر سایت آریاکیت می‌توانید به راحتی تعداد گام برداشته شده خود را با در نظر گرفتن جنسیت و قدتان به کیلومتر تبدیل نمایید.

برای یادگیری نحوه استفاده از این ابزار ادامه مطلب را مطالعه کنید.

ابزار تبدیل تعداد گام به کیلومتر

این ابزار کاربردی، بر اساس قد و جنسیت شما، طول تقریبی هر قدم را محاسبه کرده و مسافت طی شده را برای شما مشخص می‌کند.

اکنون که می‌دانید چند قدم پیاده‌روی کرده‌اید، می‌توانید مقدار کالری سوزاده شده را هم با ابزار تبدیل قدم به کالری بررسی کنید.

فهرست