محاسبه جذر
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
برابر است با

محاسبه جذر

ابزار محاسبه جذر یا ریشه دوم سایت آریاکیت، جذر هر عدد مثبتی را که می‌خواهید، محاسبه می‌کند. کافی است عدد مورد نظر خود را وارد کرده و جذر آن را مشاهده کنید. همه چیز به سرعت و به طور خودکار محاسبه می‌شود.

شما هم با انواع جذر دست و پنجه نرم می‌کنید: جمع کردن ریشه‌های دوم، تفریق ریشه‌های دوم، ضرب جذر یا تقسیم ریشه‌های مربع؟ دیگر نه! در متن زیر، توضیح مفصلی در مورد ویژگی های مختلف ریشه دوم، به عنوان مثال، نحوه ساده سازی ریشه های مربع، با مثال های مختلف ارائه شده، خواهید یافت. با این مقاله، یک بار برای همیشه یاد می گیرید که چگونه ریشه های مربع را پیدا کنید!

آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که منشأ نماد جذر √ چیست؟ مطمئن باشید که این نماد به آن سادگی که در ابتدا فکر می‌کنید نیست. منشأ نماد جذر به دوران باستان برمی گردد.

نماد ریشه مربع √

عملکرد جذر یک عدد، در دوران باستان شناخته شده بود. اولین لوح گلی با محاسبه صحیح جذر عدد 2 تا 5 رقم اعشار √2 = 1.41421 در بابل (1800 قبل از میلاد – 1600 قبل از میلاد) کشف شده است. بسیاری از اسناد دیگر نشان می‌دهد که ریشه‌های مربع توسط مصریان باستان، هندی‌ها، ایرانی‌ها و چینی‌ها نیز استفاده می‌شده است. با این حال، منشا نماد ریشه √ هنوز تا حد زیادی حدس و گمان است.

  • بسیاری از محققان بر این باورند که ریشه های دوم از حرف “r” – اولین حرف کلمه لاتین radix به معنای ریشه نشات می‌گیرند.
  • نظریه دیگری بیان می‌کند که نماد ریشه مربع از حرف عربی ج یا جـ گرفته شده است.

اولین استفاده از نماد ریشه مربع √ شامل “خط تیره یا نوار” افقی بر روی اعداد داخل نماد ریشه دوم (یا رادیکال)، √‾ نبود. “بار” در لاتین به عنوان vinculum به معنی پیوند شناخته می‌شود. اگرچه نماد رادیکال به شکل روزمره استاده می‌شود، ما معمولاً این خط را در بسیاری از متون، مانند مقالات در اینترنت، حذف می‌کنیم. علامت گذاری درجات بالاتر یک ریشه توسط آلبر ژیرار پیشنهاد شده است که شاخص درجه را در دهانه علامت رادیکال قرار می‌دهد، به عنوان مثال، ³√ یا ⁴√.

آخرین سوال این است که چرا عملیات جذر را بدون در نظر گرفتن مبدأ واقعی آن ریشه می‌نامند؟ اگر معادله x = ⁿ√a را به شکل دیگری بنویسیم، توضیح باید واضح تر شود: xⁿ = a. x ریشه یا رادیکال نامیده می‌شود زیرا پایه پنهان a است. بنابراین، کلمه رادیکال به معنای گسترده یا افراطی نیست، بلکه به معنای اساسی، رسیدن به علت اصلی است.

فهرست