محاسبه درصدِ درصد یک عدد
%
%
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
درصد معادل
درصد
مقدار پس از اولین درصد
مقدار نهایی

محاسبه درصدِ درصد

ابزار محاسبه درصدِ درصد به شما امکان می دهد درصد را در درصد ضرب کنید و به نتیجه برسید.

این ابزار، یک درصد  را در درصد دوم ضرب می‌کند تا مقدار کلی به دست آید. همچنین با دریافت یک مقدار، پس از اعمال درصد اول، مقدار جدید را محاسبه کرده و پس از اعمال درصد دوم، مقدار نهایی را نمایش می‌دهد.

برای مثال، فرض کنید که درصد اول 25 و درصد دوم 33 باشد. حالا با اعمال این روی اعداد، فرض کنید عدد اصلی 10 است، 10 * 0.25 = 2.5 را بگیرید، اکنون 2.5 را در 0.33 ضرب کنید تا 0.825 به دست آید.

از این ابزار برای یافتن سوالات زیر می توانید استفاده کنید:

  • 25 درصد از 30 درصد 125 هزار تومان چقدر است؟
  • 10 درصد از 50 درصد حق بیمه من چند است؟
  • 30 درصد از 80 درصد حقوق ماهیانه من چقدر می شود؟
  • سود 4 درصد وام من از مقدار 90 درصد پس از کارمزد چند می شود؟
فهرست