محاسبه کسینوس
درجه
Plot of cos(x)
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه

محاسبه کسینوس

با ابزار محاسبه کسینوس، می توانید مقدار کسینوس هر زاویه‌ای را در خیلی سریع و آسان پیدا کنید. این محاسبه‌گر در واقع مکمل ابزار محاسبه سینوس ما است. برای به دست آوردن کسینوس یک زاویه آن را بر حسب درجه تایپ کنید. با کلیک روی دکمه محاسبه  بلافاصله مقدار کسینوس را مشاهده خواهید کرد. برای آشنایی با کسینوس و همچنین یک جدول منظم با مقادیر کسینوس برای زوایای پایه، مانند cos 0°، cos 30° یا cos 45، به ادامه مطلب مراجعه کنید.

کسینوس چیست؟

کسینوس (Cosinus) یکی از نسبت‌های مثلثاتی است. اصطلاح قدیمی این نسبت در ریاضیات و اخترشناسی قدیم جَیب تمام بوده‌است.

تابع کسینوس تابعی است که زاویه را به عنوان متغیر می‌پذیرد و کسینوس زاویه را به ما می‌دهد. دامنه این تابع اعداد حقیقی بوده و برد آن بازه [1,1-] است. نحوه نمایش آن هم f(x)=cosx است.

نمودار و جدول کسینوس

نمودار زیر، مقدار کسینوس را در محدوده <-2π, 2π> نشان می دهد:

Plot of cos(x) in <-2π, 2π> range

به خاطر سپردن و تعریف مقدار دقیق کسینوس برای زوایای خاص آسان است:

α (زلویه) cos(α)
درجه رادیان مقدار دقیق مقدار اعشاری
0 1 1
15° π/12 (√6 + √2) / 4 0.9659258263
30° π/6 √3/2 0.8660254038
45° π/4 √2/2 0.7071067812
60° π/3 0.5 0.5
75° 5π/12 (√6 – √2) / 4 0.2588190451
90° π/2 0 0
105° 7π/12 -(√6 – √2) / 4 -0.2588190451
120° 2π/3 -0.5 -0.5
135° 3π/4 -√2/2 -0.7071067812
150° 5π/6 -√3/2 -0.8660254038
165° 11π/12 -(√6 + √2) / 4 -0.9659258263
180° π -1 -1
فهرست