محاسبه کتانژانت
درجه
Plot of cot(x)
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
کتانژانت

محاسبه کتانژانت

با ابزار محاسبه کتانژانت، می توانید مقدار کتانژانت هر زاویه‌ای را خیلی سریع و آسان پیدا کنید. برای به دست آوردن کتانژانت یک زاویه آن را بر حسب درجه تایپ کنید. با کلیک روی دکمه محاسبه بلافاصله مقدار کتانژانت را مشاهده خواهید کرد. برای آشنایی با کتانژانت به ادامه مطلب مراجعه کنید.

کتانژانت چیست؟

کتانژانت (Cotangente) یکی از نسبت‌های مثلثاتی است که در ریاضیات و اخترشناسی و فیزیک کاربرد فراوان دارد و در گذشته به آن ظِلّ تمام می‌گفتند.

این نسبت مثلثاتی چنین تعریف می‌شود: نسبت ضلع مجاورِ هر زاویهٔ حادّه به ضلع مقابل آن.

نمودار تابع کتانژانت به شکل زیر است.

نمودار کتانزانت

این تابع:

  • پیوسته نیست.
  • متناوب است (با دوره تناوب π).
  • دارای بی‌نهایت مجانب قائم است.
فهرست