محاسبه شاخص توده بدنی (BMI)
سانتی متر
کیلوگرم
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
نتیجه
شاخص توده بدن (BMI)
BMI Prime
شما

محاسبه شاخص توده بدنی (BMI)

محاسبه‌گر شاخص توده بدنی (BMI) ابزار مفیدی است که اضافه وزن، کمبود وزن یا تناسب اندام شما را اندازه گیری می‌کند. وزن شما به تنهایی برای تشخیص کافی نیست، زیرا یک مرد قد بلند و لاغر ممکن است به راحتی بیشتر از یک زن کوتاه قد اما چاق وزن داشته باشد. شاخص توده بدنی یا BMI با یافتن نسبت وزن به قد و برگرداندن یک عدد واحد بر این مشکل غلبه می‌کند. این عدد در محدوده مقیاسی که به عنوان کمبود وزن، وزن مناسب، اضافه وزن و چاقی تعریف می‌شود، قرار می‌گیرد.

نحوه محاسبه BMI

ابتدا بهتر است با نحوه محاسبه شاخص توده بدنی (BMI) آشنا شویم:

  1. وزن خود را بر قد تقسیم کنید.
  2. پاسخ را دوباره بر قد خود تقسیم کنید تا BMI خود را بدست آورید.

بنابراین فرمول شاخص توده بدنی به شرح زیر است:

BMI = وزن / قد²

لطفاً فراموش نکنید که BMI یک تخمین تقریبی است. نتیجه ممکن است برای افرادی که بدنی عضلانی دارند (مانند بدنسازان) یا برای کسانی که مقدار قابل توجهی از عضلات خود را از دست داده‌اند (مانند افراد مسن) تا حدودی گمراه کننده باشد.

محدوده BMI

پنج محدوده اساسی در مقیاس BMI وجود دارد:

  • کمبود وزنی = کمتر از 18.5
  • وزن مناسب = 18.5 – 24.9
  • اضافه وزن = 25 – 29.9
  • چاقی = 30 – 35
  • چاقی شدید = 35 و بیشتر

BMI Prime یک عدد اعشاری است که در آن 1.0 = حد بالای محدوده BMI نرمال است. دانستن BMI Prime یک راه بسیار آسان برای تشخیص اینکه آیا اضافه وزن دارید یا خیر است. اگر BMI Prime شما بیش از 1 است، پس باید مقداری وزن کم کنید.

فهرست