محاسبه درصد تخفیف
تومان
درصد
درصد
لطفا همه فیلدها را پر کنید.
سود شما
قیمت تمام شده
تومان
سود شما از این خرید
تومان

محاسبه درصد تخفیف

ابزار محاسبه محاسبه درصد تخفیف ابزاری مفید برای تعیین مقدار سود و قیمت پس از تخفیف است.
این ماشین حساب ساده درصد تخفیف در موقعیت‌های روزمره به شما کمک می‌کند. اگر می‌خواهید تعیین کنید پس از تخفیف چقدر باید پرداخت کنید و چقدر پول به نفع شما می‌شود، این ابزار یک گزینه عالی است. همچنین اگر علاقه‌مند هستید، نحوه محاسبه درصد تخفیف را مرحله به مرحله به شما نشان می‌دهیم و فرمول‌های تخفیف پشت آن را رونمایی می‌کنیم.

چگونه درصد تخفیف را محاسبه کنیم؟

فرمول اصلی تخفیف ممکن است به صورت زیر نوشته شود:

تخفیف_قیمت = قیمت_اصلی - (قیمت_اصلی * تخفیف / 100)

بسته به چیزی که در جستجوی آن هستید، می‌توانید این عبارت را دوباره فرموله کنید. خب، سوال شما چیست؟

چگونه می توانم قیمت نهایی را پیدا کنم؟ یا چگونه می توانم یک تخفیف X% را محاسبه کنم؟

در این حالت شما از فرمول اصلی ذکر شده در بالا استفاده می کنید!

 1. قیمت اصلی را بگیرید
 2. آن را در تخفیف ضرب کنید و نتیجه را بر 100 تقسیم کنید.
 3. عدد جدید را از قیمت اصلی کم کنید
 4. این قیمت نهایی شماست. از پس انداز خود لذت ببرید!

چگونه قیمت را قبل از تخفیف محاسبه کنم؟

فرمول اصلی را به این شکل تبدیل کنید:

قیمت_اصلی = قیمت_تخفیف شده / (1 - تخفیف / 100)

 1. ابتدا تخفیف را بر 100 تقسیم کنید.
 2. این عدد را از 1 کم کنید.
 3. قیمت پس از فروش را بر این عدد جدید تقسیم کنید.
 4. در اینجا، این قیمت اصلی قبل از تخفیف اعمال شده است.

چگونه تخفیف را بر حسب درصد محاسبه کنم؟

معادله اصلی را به صورت زیر فرموله کنید:

تخفیف = 100 * (قیمت_اصلی - قیمت_تخفیف شده) / قیمت_اصلی

 1. قیمت نهایی را از قیمت اصلی کم کنید.
 2. این عدد را بر قیمت اصلی تقسیم کنید.
 3. در نهایت نتیجه را در 100 ضرب کنید.
 4. شما یک تخفیف در درصد دریافت کرده اید. چقدر فوق العاده!

البته، می‌توانید با وارد کردن مقادیر داده شده در محاسبه‌گر درصد تخفیف، به همه این سؤالات پاسخ دهید.

فهرست